فروزان 50 وات سدیم / گلنور

 

19.332.000 ریال

گارانتی 2 سال

 

سفارش محصول
فروزان 70 وات سدیم / گلنور

 

19.467.000 ریال

گارانتی 2 سال

 

سفارش محصول
فروزان 125 وات جیوه / گلنور

 

18.414.000 ریال

گارانتی 2 سال

 

سفارش محصول
فروزان 35 وات سدیم / گلنور

 

18.810.000 ریال

گارانتی 2 سال

 

سفارش محصول
کیهان1 / 150 وات سدیم / گلنور

 

30.951.000 ریال

گارانتی 2 سال

 

سفارش محصول
کیهان1 / 250 وات سدیم / گلنور

 

37.350.000 ریال

گارانتی 2 سال

 

سفارش محصول
کیهان1 / 250 وات جیوه / گلنور

 

29.259.000 ریال

گارانتی 2 سال

 

سفارش محصول
پارس / 125 وات

 

11.000.000 ریال

بدنه خالی

 

سفارش محصول
پارس / 250 وات

 

17.000.000 ریال

بدنه خالی

 

سفارش محصول
سپهر / 400 وات سدیم / گلنور

 

48.978.000 ریال

گارانتی  2  سال

 

سفارش محصول
سپهر / 400 وات متال / گلنور

 

46.494.000 ریال

گارانتی  2  سال

 

سفارش محصول

چراغ خیابانی

چراغ خیابانی گازی به دو دسته دارای تائیدیه و بدون تائیدیه دسته بندی میشود. چراغ تائیدیه دار شرکت گلنور در سه مدل چراغ خیابانی فروزان، کیهان 1 و سپهر است. چراغ بدون تائیدیه نیز میتوان به چراغ پارس اشاره کرد که از نظر قیمت مناسب تر از چراغ های مشابه در بازار است.

تائیدیه دار

این چراغ ها دارای تائیدیه وزارت نیرو هستند. فروزان در توانهای 35 وات الی 125 وات برای لامپ بخارسدیم و بخار جیوه میباشد. نمونه کیهان 1 دارای رنج توان 150،250 برای بخارسدیم و 350 جیوه است. چراغ گازی سپهر که مخصوص بزرگراه است در رنج توان 400 وات مخصوص لامپ بخارسدیم و متال هالید تولید میشود.

بدون تایید

چراغ پارس که به چراغ لاکپشتی نیز معروف است نمونه چراغ پرفروش و بدون تائیدیه بازار است. این چراغ بصورت بدنه خالی و کامل ( ترانس+استارتر) نیز عرضه میشود.