ترانس لامپ خیاری – ترانس 400 وات -ترانس آرش

ترانس  آرش  ( آلومینیوم )

250 وات / جیوه / آرش


3.060.000 ریال

 

گارانتی 1 سال

آلومینیوم

 

سفارش محصول
150 وات / سدیم - متال / آرش


2.770.000 ریال

 

گارانتی 1 سال

آلومینیوم

 

سفارش محصول
250 وات / سدیم / آرش


3.950.000 ریال

 

گارانتی 1 سال

آلومینیوم

 

سفارش محصول
400 وات / جیوه / آرش


3.950.000 ریال

 

گارانتی 1 سال

آلومینیوم

 

سفارش محصول
400 وات / متال / آرش


4.240.000 ریال

 

گارانتی 1 سال

آلومینیوم

 

سفارش محصول
125 وات / جیوه / آرش


1.680.000 ریال

 

گارانتی 1 سال

آلومینیوم

 

سفارش محصول
70 وات / سدیم-متال / آرش


1.680.000 ریال

 

گارانتی 1 سال

آلومینیوم

 

سفارش محصول
50 وات / سدیم / آرش


2.550.000 ریال

 

گارانتی 1 سال

آلومینیوم

 

سفارش محصول

ترانس  آرش  ( مس )

70 وات / سدیم -متال / آرش


3.060.000 ریال

 

گارانتی 1 سال

مسی

 

سفارش محصول
125 وات / جیوه / آرش


3.250.000 ریال

 

گارانتی 1 سال

مسی

 

سفارش محصول
150 وات / سدیم - متال / آرش


5.250.000 ریال

 

گارانتی 1 سال

مسی

 

سفارش محصول
250 وات / جیوه / آرش


4.930.000 ریال

 

گارانتی 1 سال

مسی

 

سفارش محصول
250 وات / سدیم - متال / آرش


6.900.000 ریال

 

گارانتی 1 سال

مسی

 

سفارش محصول
400 وات / سدیم تخت / آرش


9.400.000 ریال

 

گارانتی 1 سال

مسی

 

سفارش محصول
400 وات / متال / آرش


7.350.000 ریال

 

گارانتی 1 سال

مسی

 

سفارش محصول
1000 وات / سدیم - متال / آرش


22.950.000 ریال

 

گارانتی 1 سال

مسی

 

سفارش محصول

ترانس ارش، تولیدی شرکت آرش جهت راه اندازی لامپ گازی استفاده میشود که دارای تائیدیه از وزارت نیرو است. این محصول ترانس که به ترانس لامپ خیاری نیز شناخته شده است در دو مدل ترانس با هسته آلومینیومی و ترانس با هسته مسی تولید میشود. ترانس 400 وات تولیدی این شرکت از پرفروشترین های بازار است.

ترانس آلومینیومی دارای هسته آلومینیومی بوده و در رنج توان های 35 الی 400 وات مخصوص لامپهای بخارسدیم،بخارجیوه و متال هالید است. قیمت ترانس آرش با هسته آلومینیومی نسبت به هسته مسی ارزانتر است. این در حالی است که در مناطق با شرایز اب و هوایی شرجی و رطوبت بالا اجازه استفاده از هستع آلومینیومی را ندارند.

نوع دیگر ترانس، ترانس با هسته مسی است که در رنج توانهای 35 الی 1000 وات تولید میشود و برای تمامی مدل لامپ گازی استفاده میشود. بدلیل استفاده مس در ترکیب ،این نوع ترانس گرانتر از نوع آلومینیومی است. در مناطق با شرایط رطوبت بالا ، ترانس با هسته مسی مجوز نصب از طرف وزارت نیرو را دارا میباشد.

ترانس با مشخصات و برندهای مختلفی ازجمله ترانس راما نیز دز بازار موجود است.